Generelle betingelser

1) Denne reservationsbekræftelse forbliver gyldig til accept i en periode på 14 dage og skal accepteres af Kunden i sin helhed.

2) Enhver ændring af de angivne tjenester skal aftales skriftligt.

3) Klienten/Kunden bliver faktureret for aftalte honorar plus eventuelle andre tjenester, der er aftalt om reservationsbekræftelsen. Klienten/Kunden afregner denne faktura inden den angivne forfaldsdag, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4) Der kan opkræves renter for alle sene betalinger til en % sats sat af lovens basisrente. Yderligere udgifter, der er afholdt i forbindelse med opnåelse af betaling fra klienten, hvor enhver forfalden betaling er overskredet, kan også opkræves.

5) I tilfælde af, at klienten/kunden annullerer et engagement, er de ansvarlige for at betale afbestillingsomkostninger som følger:
l) Annullering foretaget over 60 dage før begivenhedsdatoen: Ingen gebyr
ll) Annullering foretaget 30-59 dage før begivenhedsdatoen: 50% af den samlede faktura
lll) Annullering foretaget 15-29 dage før begivenhedsdatoen: 75% af den samlede faktura
llll) Annullering foretaget med max 15 dage før begivenhedsdatoen: 100% af den samlede faktura

6) Hvis det sted, som klienten/kunden har stillet til rådighed, ikke er i stand til at imødekomme hvad der skal til for at kunne fuldføre en optræden, er Klienten/kunden ansvarlig for afbestillingsomkostninger som beskrevet ovenfor.

7) Klienten/kunden skal stille et passende ”scene”område (min 2x2m) til rådighed og sikre, at der er en passende strømforsyning, der opfylder branchens standarder, hvis elektrisk udstyr skal bruges som en del af ydelsen.

8) Klienten/kunden stille tilstrækkelige omklædningsrum til rådighed hvor underholderen kan klargøre sig og sin act. Offentlige toiletter er uacceptable.

9) Klienten/kunden er enig i, at hvis underholderen trues, misbruges mundtligt eller fysisk af nogen, der er til stede under forestillingen, har underholderen ret til IKKE at udføre sin act. Alle gebyrer forbliver betalt af klienten/kunden. Samme regler gør sig gældende som afbestillingsomkostninger der er beskrevet ovenfor.

10) Klienten/kunden skal have passende forsikringspolicer for ethvert engagement.

11) Klienten/kunden er ansvarlig for at få arbejdstilladelser eller andre godkendelser af loven / lovene inden påbegyndelsen af et engagement.

12) Eventuelle ændringer i planen er underlagt disse vilkår og betingelser.

13) Hvis der kræves ændringer i planen på begivenhedsdagen, bør disse ændringer drøftes med evt. BOOKER, MANAGEMENT eller UNDERHOLDEREN ASAP.

14) I tilfælde af, at underholderen ikke er i stand til at gennemføre sit show på grund af en forsinkelse, hvor en sådan forsinkelse ikke er underholderens skyld, forbliver klienten/kunden ansvarlig for at betale det fulde gebyr/honorar, der skal betales.

15) Såfremt klienten/kunden ønsker at forlænge forestillingen, og der er tid til det, kan der opkræves et yderligere gebyr som aftalt mellem parterne.

16) Underholderen er ikke forpligtet til at afslutte nogen forestilling, der er begyndt sent på grund af klientens/kundens handlinger eller for at forlænge længden af enhver forestilling.

17) Disse vilkår og betingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i Danmark, og parterne underkaster sig de Danske domstoles eksklusive jurisdiktion.